ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
บทความที่ลงใน "Home Buyers' Guide"
dot


การประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ต่อ)

 

           จากฉบับที่แล้ว ผมได้เล่าถึงเรื่องการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โดยกล่าวถึงคำถามที่เจ้าของบ้านมักต้องการทราบเป็นอย่างแรกคือ ราคาตารางเมตรละเท่าไร เพื่อเป็นตัวเลขเปรียบเทียบกับการที่เคยได้ยินคนอื่นพูดต่อ ๆ กันมา เช่น ราคาบ้านเดี่ยวปัจจุบันจะมีราคาค่าก่อสร้างประมาณ 12,000 – 15,000 บาท ต่อตารางเมตร เปรียบเที่ยบกับเมื่อสามถึงสี่ปีที่แล้ว ราคาค่าก่อสร้างจะประมาณ 8,000 – 12,000 บาท ต่อตารางเมตร โดยที่ผมได้นำเสนอว่าการบอกราคาต่อตารางเมตร เป็นการบอกราคาอย่างประมาณเท่านั้น ในทางที่ต้องการความถูกต้อง จะต้องมีการถอดแบบ เพื่อแยกแยะรายการวัสดุที่ต้องใช้ทั้งหมด และกำหนดราคาของแต่ละรายการ เพื่อตรวจสอบว่าราคาสมเหตุสมผมหรือไม่ ซึ่งเรียกกันว่าการทำ BOQ (Bill  Of  Quantity)

            ตัวอย่างเช่น รายการเหล็กเส้นที่ใช้ในโครงสร้าง ราคาปัจจุบันประมาณ 22 – 25 บาทต่อกิโลกรัม ถ้ามีการจัดทำ BOQ ผู้รับเหมาก็ต้องแจ้งราคาให้ทราบว่าคิดราคาอยู่ที่เท่าไร ดังนั้นเจ้าของก็จะตรวจสอบทราบได้ว่าราคาสมเหตุสมผลหรือไม่ ตัวอย่างของรายการเหล็กที่ยกมากล่าวนี้เป็นเพียงรายการเดียวของรายการวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งรายการใน BOQ บางครั้งมีเป็นร้อยรายการ ถ้าเป็นการสร้างบ้านใหม่ทั้งหลัง แต่อย่างไรก็ตาม บางทีการทำรายการ  BOQ  ก็มีความเป็นไปได้ที่รายการที่ทำไม่ครบ หรือจำนวนที่ถอดแบบอาจจะตกหล่น หรือมากเกินจริงก็เป็นได้

            ผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ เมื่อได้ข้อมูลของวัสดุ และค่าแรงงาน ในการทำงานแล้ว และนำมารวมกันสรุปเป็นค่าใช้จ่ายรวมของการก่อสร้าง ซึ่งต้องมีค่าดำเนินการ และกำไร บวกเพิ่มจากรายการวัสดุที่ถอดแบบ เมื่อรวมทั้งหมดแล้วก็จะเป็นค่าก่อสร้างรวมของโครงการนั้น ๆ     และจากตัวเลขสรุปจึงนำพื้นที่ใช้สอยมาหาร ได้ตัวเลขสรุปเป็นราคาต่อตารางเมตรอีกครั้งหนึ่ง และนี่คือที่มาของคำตอบว่าค่าก่อสร้างราคาตารางเมตรละเท่าไร (สำหรับในอเมริการาคาจะเป็นต่อตารางฟุตครับ)

            ราคาต่อตารางเมตรที่ได้ ถ้าเป็นผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ จะใช้ตัวเลขที่ได้มาวิเคราะห์ ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ใดบ้าง จากการถอดแบบ เพราะถ้าตัวเลขที่ได้ มากหรือน้อยผิดปกติจากที่เคยทำงานมาของงานลักษณะนั้น ๆ  ก็จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของการถอดแบบเพื่อหาความผิดพลาด มิเช่นนั้นก็อาจจะไม่ได้งาน เพราะราคาสูงเกินไป หรือได้งานเพราะราคาถูกเกินไป ซึ่งทำให้ขาดทุนได้ เป็นเรื่องที่ผู้รับเหมาต้องคำนึงถึงอยู่เสมอ

            ในฝ่ายของเจ้าของ การที่มีรายการ  BOQ  ก็เป็นข้อมูลให้ตรวจสอบรายการที่ต้องการว่า ครบถ้วนเพียงไรหรือไม่ ราคาเหมาะสมหรือไม่ และสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งฝ่ายเจ้าของ และผู้รับเหมาคือ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่เป็นหลักฐานว่าได้ตกลงให้ต้องทำงานใดบ้าง งานในอยู่ในรายการที่ต้องทำ งานใดไม่อยู่ในรายการ และถ้ามีการเพิ่มหรือลดงาน จะได้เป็นข้อมูลอ้างอิงตกลงราคากันได้ ตัวอย่างเช่นงานกระเบื้อง และสุขภัณฑ์ ส่วนใหญ่จะกำหนดใน  BOQ  ว่าเจ้าของเป็นผู้จัดซื้อเอง ผู้รับเหมาจะทำงานในส่วนเฉพาะค่าแรงติดตั้งเท่านั้น

            จากที่เขียนมาหวังว่าพอเป็นแนวทางให้เพื่อการพิจารณาวิธีการประเมินราคาค่าก่อสร้างได้ ไม่ใช่ถามแต่คำถามว่าราคาตารางเมตรละเท่าไรครับ

                       

            สมชาย เจียมธีรสกุล

           16  กุมภาพันธ์  2552Copyright © 2010 All Rights Reserved.