ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
บทความที่ลงใน "Home Buyers' Guide"
dot


ที่จอดรถภายในบ้าน

 

            ฉบับนี้ผมจะขอเขียนถึงเรื่องเล็ก ๆ เรื่องหนึ่งแต่บางทีผู้ที่จะสร้างบ้าน (บ้านเดี่ยว) อาจมองข้ามไปด้วยความไม่รู้และไม่เข้าใจ ซึ่งจะทำให้การใช้งานในระยะยาวมีปัญหาให้ต้องมาทำการแก้ไข เรื่องที่จะเขียนถึงคือเรื่องที่จอดของตัวบ้าน

            โดยปกติแล้ว สำหรับบ้านเดี่ยวขนาดทั่วไปที่หลังไม่ใหญ่มากนัก ที่จอดรถมักจะอยู่ใต้ตัวบ้าน ข้างใดข้างหนึ่ง และมีขนาดความกว้างอย่างน้อย  3.50 ม. สำหรับจอดรถได้ 1 คัน แต่ถ้าจอดรถได้  2 คัน ก็ต้องมีความกว้าง  5.00 ม. จึงจะใช้งานได้อย่างพอดี

            เนื่องจากการออกแบบทางวิศวกรรมบริเวณที่จอดรถ ต้องออกแบบให้รับน้ำหนักได้ อย่างต่ำ  400  กก. / ตร.ม. ซึ่งมากกว่าพื้นที่ใช้งานส่วนอื่น ๆ ของตัวบ้าน ที่ออกแบบไว้เพียง  200  กก. / ตร.ม. ดังนั้นในอดีตการออกแบบพื้นที่ใช้งานเป็นที่จอดรถ จึงออกแบบให้ถ่ายน้ำหนัก ลงพื้นดินโดยตรง ไม่ได้ถ่ายน้ำหนักลงบนโครงสร้างที่ต้องถ่ายน้ำหนักจากพื้น ลงคาน จากคานลงสู่ตอม่อ และลงสู่ฐานรากต่อไป  การออกแบบให้ที่จอดรถถ่ายน้ำหนักลงบนดิน เป็นการออกแบบลักษณะเดียวกับการออกแบบของอาคารพานิชย์ชั้นล่าง ที่ให้ถ่ายน้ำหนักลงบนดินโดยตรง เนื่องจากการใช้งานของอาคารพานิชย์ ไม่มีใครคาดเดาได้ว่า จะใช้งานแบบไหน ผู้ซื้ออาจจะทำเป็นร้านขายข้าวสาร ซึ่งมีน้ำหนักกองมหาศาล ดังนั้นจึงต้องให้พื้นดินรับน้ำหนักไปแทน

            การออกแบบที่ให้พื้นดินรับน้ำหนัก เป็นการออกแบบที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำโครงสร้าง เนื่องจากไม่ต้องออกแบบพื้น และคาน รับน้ำหนัก แต่ปัจจุบันบ้านเดี่ยวบางโครงการได้ออกแบบให้ ที่จอดรถถ่ายน้ำหนักลงบนโครงสร้างของบ้าน เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาในระยะยาวจากการใช้งาน จากพื้นดินทรุดตัว ซึ่งทำให้เจ้าของบ้านต้องเป็นกังวลด้วยความไม่รู้ อีกทั้งยังต้องมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมภายหลัง

            ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้ว ถ้าท่านต้องการสร้างบ้านเอง ท่านควรต้องกำหนดให้บริเวณที่จอดรถที่อยู่ใต้บ้าน ถ่ายน้ำหนักลงโครงสร้าง แต่ถ้าท่านซื้อบ้านจากโครงการ ก็อาจจะกำหนดไม่ได้ เพราะทางโครงการได้ออกแบบไปแล้ว เท่าที่ผมทราบมา มีโครงการคุณภาพบางโครงการได้ออกแบบที่จอดรถให้ถ่ายน้ำหนักลงโครงสร้าง และเนื่องจากที่จอดรถอย่างน้อยต้องมีความลึกประมาณ  5.00 ม. แต่ตัวบ้านส่วนมากมีความลึกเพียง 4.00 ม. ดังนั้นส่วนที่เกินตัวบ้าน ก็ใช้การตอกเข็มขนาดสั้น และเทพื้นคอนกรีตไว้ ซึ่งถ้าระยะยาวก็อาจจะทรุดตัวได้ในส่วนยื่นดังกล่าว แต่ก็เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ เนื่องจากการทรุดตัวอยู่นอกขอบโครงสร้างบ้านแล้ว ถ้าต้องการแก้ไขก็ทำได้ไม่ยุ่งยากนัก

            อีกกรณีหนึ่งคือ ถ้ามีการสร้างที่จอดรถที่ไม่ได้อยู่ใต้ตัวบ้าน แต่มีโครงสร้างแยกจากตัวบ้านก็ควรที่จะให้ถ่ายน้ำหนักพื้นที่จอดรถลงบนคาน และลงตอม่อจะดีที่สุด แม้จะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น แต่ทำให้ไม่ต้องมาแก้ปัญหาภายหลัง ซึ่งอาจจะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการยอมจ่ายครั้งเดียวตอนก่อสร้างครับ

            จะเห็นว่าเรื่องที่จอดรถภายในบ้าน เป็นเรื่องที่คนทั่วไปที่ไม่ใช่วิศวกร คงไม่ทราบว่าจะมีผลอย่างไรบ้างต่อการใช้งานในระยะยาว ดังนั้นผมจึงนำมาเขียนเล่าให้รับรู้ครับ

            

            สมชาย เจียมธีรสกุล

            14  ธันวาคม  2551Copyright © 2010 All Rights Reserved.